GroupD

Kuurne - Najaarsweg
Verkaveling

Bouwplaats:
 
Kuurne
 
Datum bouwvergunning:
 
Januari 2012
 
Bedrag der werken:
 
2.200.000,00 euro
 
Voorwerp der werken:
 
7 hectare grond ontwikkelen voor woongelegenheden
 
Opdrachtgever:
 
Woningbouw Huyzentruyt
 
Type opdracht:
 
Wegen- en rioleringswerken
 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving:

De site wordt ontsloten via een centrale groene laan met ritmische bomenrij met rooilijnbreedte 14,5 meter.
De aansluitende straten hebben een rooilijnbreedte van 9 meter. Er worden ook twee verkeersvrije straten aangelegd in dolomiet.

In de verkaveling worden groenpleinen aangelegd met een speelfunctie. De verkaveling buffert haar regenwater autonoom via een buffergracht en blusvijver (5l/s ha).
De groenaanleg gebeurt vooral met streekeigen groen.

Ten gevolge van de nieuwe verkaveling diende er een nieuw rondpunt aangelegd te worden.

 

<<TERUG

 

Webdesign by Creatief.be