GroupD

Services

 Infra:

 Civil/Structural:

-Ontwerp wegenis

-Modellering riolering-hydronautstudies

-Verkaveling

-Waterbeheer

-Afkoppeling

-Rioolkeuring

-Landmeten:

-Opmeten gebouwen
-Opmeten wegenis
-Opmeten openbare/privé eigendommen
-Muurovernames
-Plaatsbeschrijvingen
-Schattingen
-Afpalingen/grensbepaling
-Grondverzet
-As-built plannen
-Zettingmetingen
-Uitzetwerk
-G.R.B.-metingen

-Geotechniek:

-Grondwatermodellering
-Zettingsberekeningen
-Onder- en beschoeiïngsontwerpen
-Funderingsontwerp voor allerlei constructies

-Structuren:
  Ontwerp- en berekening van :

-Allerhande types gebouwen zowel privaat als publiek
-Hoogbouw
-Kunstwerken
-Renovaties en transformaties
-Ontwerp van (niet-)dragende gevelelementen
-Tijdelijke structuren

En dit in

-(Geprefabriceerd) beton
-Staal
-Hout
-Membraamstructuren
-Glas en aluminium

-Oplossen van specifieke vraagstukken met betrekking tot:

-Trillingen en eigenfrequenties
-Akoestische afkoppelingen
-Instabiliteit
-Hoogbouwontwerp
-Vervormingen
-Bouwmethodiek en bouwvolgorde

-Value Engineering:
  Optimalisatie van ontwerpen met bijzondere aandacht voor:

-Budget
-Timing
-Betrouwbaarheid

 

 

 

Webdesign by Creatief.be